123Hyrbil.se logo

+46 (0)8 - 446 80 252
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Integritetspolicy

Den här juridiska informationen publiceras av 123HyrBil.se, ensam ägare till webbplatsen (”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”). Vi arbetar på ett sätt som skyddar och respekterar dina privata uppgifter och är väl medvetna om vikten av ansvarsfull användning av personliga uppgifter som samlas in på webbplatsen. Vi är mycket försiktiga vid hanteringen av personliga uppgifter och vidtar alla tänkbara mått och steg för att hålla dem säkra, så att informationen endast används i våra legitima affärssyften enligt gällande lag.

Den här policyn (tillsammans med vår bokningsmotors villkor för användning och eventuella andra dokument som vi hänvisar till) anger de principer enligt vilka alla personliga uppgifter som vi samlar in, eller som du uppger, kommer att behandlas. Läs nedanstående noggrant för att förstå hur vi tänker och arbetar med dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

INFORMATION OM DIG SOM VI KAN TÄNKAS SAMLA IN

Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

 • Information som du uppger genom att fylla i formulär på vår webbplats. Här ingår information som anges när du registrerar dig för att använda vår webbplats, fyller i ett formulär för bilhyra, lägger upp material eller begär andra tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj som vi sponsrar, och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss kan vi spara korrespondensen.
 • Vi kanske också ber dig att fylla i enkäter som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver besvara dem.
 • Uppgifter om transaktioner som du utför via vår webbplats och om dina beställningar. 
 • Uppgifter om dina besök på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikuppgifter, information om platser, webbloggar och andra kommunikationsdata, vare sig det behövs för vår egen fakturering eller av andra skäl, samt de resurser du får tillgång till. Vi, och våra tredjepartsleverantörer av annonser och innehåll, kan också samla in information om var du befinner dig på internet (t.ex. din URL, IP-adress, domäntyper som .se och .com), din typ av webbläsare, landskod och riktnummer för din dators uppehållsort, de sidor på vår webbplats som du besökte, de annonser du klickade på och eventuella söktermer som du angav på vår webbplats. Detta är statistiska uppgifter om våra användares webbläsaraktiviteter och mönster, och identifierar inte någon individ. 
 • Bokningar: När du bokar en hyrbil på vår webbplats behöver vi personlig information om dig och andra passagerare som ingår i bokningen. Vi kan begära följande information, beroende på vilken tjänst du önskar: namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, kön, födelsedatum, ort och land, körskortsnummer, körkortsklass, passnummer, passtyp och utfärdandeland, samt flightnummer. Känslig information som uppgifter om hälsa, medicin, diet rörlighet och religiösa krav kan också behövas. Den här personliga informationen kan spridas till andra leverantörer av tjänster under din resa, liksom till offentliga myndigheter (tull- och migrationsmyndigheter), säkerhetsorganisationer, kreditupplysningsföretag och andra parter som har rätt till uppgifterna enligt gällande lagstiftning. 
 • Säkra transaktioner: Alla förfrågningar och kreditkortsbekräftelser som skickas till oss går direkt genom vår säkra server för att skydda din information. Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL-teknik. För att kontrollera om din webbläsare använder den säkra servern, se till att den lilla hänglåssymbolen visas nedtill i ditt webbläsarfönster. När den är ”låst” betyder det att din transaktion är säker. De här säkerhetsfunktionerna aktiveras endast för sidor där du kan visa och skicka in din förfrågan eller bekräfta din offert genom att ange ditt kreditkortsnummer.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra besökare på webbplatsen. På så sätt kan vi ge dig en bättre upplevelse när du surfar på vår webbplats, och vi kan göra sidan bättre. För utförlig information om de cookies vi använder och i vilket syftet, läs vår Cookiepolicy. 

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Den information som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en plats utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) där lagstiftningen kanske inte skyddar personuppgifter på samma sätt som de lagar som gäller inom EU. Den kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Denna personal kan bland annat arbeta med att slutföra din hyrbilsbokning, behandla din betalningsinformation och tillhandahålla support. Genom att ange dina personuppgifter godkänner du att din information överförs, lagras och behandlas. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Vi ber dig att inte avslöja lösenordet för någon annan.

Vi begränsar åtkomsten till personlig information om dig till anställda som vi bedömer kan behöva ha tillgång till informationen för att kunna utföra sitt arbete med att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig. Vi har fysiska, elektroniska och metodrelaterade säkerhetsrutiner som skyddar dina personuppgifter.

Tyvärr är informationsöverföring via internet inte alltid helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de data du skickar till vår webbplats är helt säkra. All överföring sker på egen risk. När vi har mottagit informationen tillämpar vi väletablerade rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra otillåten åtkomst.

HUR INFORMATIONEN ANVÄNDS

Vi använder information om dig på följande sätt:

 • För att underlätta bokning av hyrbilar genom att dela med oss av dina personuppgifter till en hyrbilsfirma när du bokar en hyrbil hos leverantör via den här webbplatsen.
 • För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på effektivast möjliga sätt för dig och din dator. 
 • För att ge dig information, produkter och tjänster som du efterfrågar hos oss eller som vi tror kan intressera dig, förutsatt att du har godkänt att vi kontaktar dig i sådant syfte.
 • För att genomföra våra åtaganden enligt alla eventuella avtal som vi och du ingår.
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du så önskar.
 • För att kunna meddela dig om förändringar av vår tjänst.

Om du är en befintlig kund kontaktar vi endast dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information och marknadsundersökningar om varor och tjänster som liknar de som tidigare har sålts till dig.

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter på det här sättet ska du ange det i dina reklaminställningar när vi samlar in dessa uppgifter från dig. Om du vill att vi tar bort dig från vår lista kan du när som helst meddela oss om detta genom att klicka på länken ”Avbryt prenumeration” längst ner i varje e-postmeddelande som du får från oss.

REDOVISNING AV DINA UPPGIFTER

Vi delar endast med oss av data på ett sätt som överensstämmer med de syften för vilka de samlades in. Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till våra representanter, tjänsteleverantörer, professionella rådgivare och medlemmar i vår koncern, dvs. våra dotterföretag, vårt holdingbolag och dess dotterföretag.

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter till tredje man:

 • Om vi är delaktiga i en försäljning eller anskaffning av företag eller tillgångar kan vi dela med oss av dina personuppgifter till den möjliga säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, samt deras ombud och professionella rådgivare.
 • Om vi är ålagda att öppet redovisa eller dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla eventuella juridiska åligganden, eller för att förstärka eller tillämpa vår bokningsmotors villkor för användning och andra avtal, eller för att skydda våra, våra kunders eller andra parters rättigheter, egendom eller säkerhet. I detta ingår utbyte av information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägeri och för att minska kreditrisken.

Förutom vad som anges i denna text hyr vi inte ut, säljer eller sprider personlig information om dig till andra personer eller icke närstående företag, med undantag för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har efterfrågat.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig om vi vill använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi vill dela med oss av dem till en tredje man för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att ange i dina reklaminställningar på bokningsformuläret att du inte vill få e-post i marknadsföringssyfte. Detta gör du genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen, som du hittar längst ner i alla våra e-postmeddelanden. Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss i:

123HyrBil.se
XOIT Business Solutions
Unit 1436
PO Box 6945
W1A 6US London
United Kingdom

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och närstående bolag. Om du följer en länk till en sådan webbplats ber vi dig att vara uppmärksam på att de har egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar eller medger skadeståndsskyldighet för dessa policyer. Läs dessa policyer innan du skickar in personuppgifter till sådana webbplatser.

ÅTKOMST TILL INFORMATION

Du har rätt att, med vissa undantag, få en kopia av alla data vi har som identifierar dig som person. Vi kan ta ut en administrativ avgift för att täcka den kostnad som din förfrågan kan medföra. Du skriver då till 123HyrBil.se, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland och märker kuvertet ”Data Access Request”. Försändelsen ska innehålla tillräcklig information för att vi ska kunna identifiera dig, och annan relevant information som du kan ha och som rimligen skulle kunna hjälpa oss att uppfylla dina önskemål.

Du har också rätt att få eventuella felaktigheter i de personuppgifter vi har om dig korrigerade. Om du upptäcker att vi har felaktig information om dig kan du be oss att korrigera informationen. Dina anvisningar ska skickas in skriftligen till adressen ovan.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Ändringar som vi eventuellt gör i vår sekretesspolicy i framtiden publiceras på den här sidan och du får e-postmeddelande om dem om det är lämpligt. Om du fortsätter att använda vår webbplats efter eventuella ändringar av sekretesspolicyn innebär detta att du godkänner ändringarna.

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Det är inte tillåtet att använda en enhet, programvara eller rutin, direkt eller indirekt, för att störa den här webbplatsens funktion eller någon aktivitet som används på webbplatsen, eller att utsätta våra system för oskälig belastning eller stress. Vi övervakar åtkomsten till webbplatsen för ”skrapare” och automatiserad åtkomst till information. Vi spärrar processer som utför dessa aktiviteter.

KONTAKT

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förfrågningar om den här sekretesspolicyn som då skickas till

123HyrBil.se
XOIT Business Solutions
Unit 1436
PO Box 6945
W1A 6US London
United Kingdom

Tags: Integritetspolicy